聖約翰科技大學

線上申請證件

XIN CẤP CHỨNG NHẬN TRỰC TUYẾN

SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CẦN BIẾT RÕ :

SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI NẾU MUỐN LÀM VIỆC Ở ĐÀI LOAN(CHO DÙ LÀ TRONG TRƯỜNG HOẶC NGOÀI TRƯỜNG), CĂN CỨ THEO QUI ĐỊNH PHẢI ĐĂNG KÝ XIN CẤP VÀ SAU KHI NHẬN ĐƯỢC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG MỚI ĐƯỢC ĐI LÀM, NẾU CHƯA ĐĂNG KÝ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THEO QUI ĐỊNH , CHO DÙ ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM VIỆC PHẢI CHỊU MỨC PHẠT TỪ 30,000-150,000 ĐÀI TỆ HƠN NỮA BỊ HẠN CHẾ XUẤT CẢNH XIN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý!

SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CẦN BIẾT RÕ :

SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI MUỐN CƯ TRÚ Ở ĐÀI LOAN, BẮT BUỘC DỰA THEO QUI ĐỊNH XIN CẤP VÀ SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THẺ CƯ TRÚ MỚI CÓ THỂ CỬ TRÚ DÀI HẠN, NẾU CHƯA XIN CẤP THẺ CƯ TRÚ THEO QUI ĐỊNH, ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM BỊ PHẠT 2,000-10,000 ĐÀI TỆ. ĐỒNG THỜI BỊ HẠN CHẾ XUẤT CẢNH. XIN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý!


VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA VIỆT NAM Ở ĐÀI BẮC

TEL:02-2516-6626

ADDRESS:3F, No. 65, Songjiang Rd., Taipei City 10455, Taiwan, R.O.C.

VĂN PHÒNG KINH TẾ VĂN HÓA INDONEXIA Ở ĐÀI BẮC

TEL02-8752-6170

ADDRESS:6F, No. 550, Ruiguang Rd., Taipei City 11492, Taiwan, R.O.C.