(新南向) *越南產學合作專班* (VIETNAM)

LỚP CHUYÊN BAN HỢP TÁC TÂN HƯỚNG NAM (VIETNAM)

聖約翰科技大學--(新南向)--專班成果

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNH GIOAN-- (TÂN HƯỚNG NAM)--THÀNH TỰU

聖約翰科技大學--課程查詢網

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNH GIOAN KIỂM TRA KHÓA HỌC

TRA CỨU NỘI DUNG KHÓA HỌC –LỚP CHUYÊN BAN TÂN HƯỚNG NAM- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNH GIOAN

聖約翰科技大學--越南新南向系所介紹

GIỚI THIỆU HỆ HỌC TÂN HƯỚNG NAM-TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNH GIOAN

BẢNG TÍN CHỈ NHẬP HỌC (106-1)
BẢNG TÍN CHỈ NHẬP HỌC (106-2)
BẢNG TÍN CHỈ NHẬP HỌC (107-1)
GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRANG MẠNG KHOA/HỆ

機械與電腦輔助工程系

系所教育目標

一、培養學生整合跨領域的知識,符合產業需求的目標。
二、培育學生全人素養、敬業樂群、重視專業倫理,具備「德才兼備」的人格特 質。
三、教育學生技術與學理並重的知識,並培養具創意思考與實作能力之工程人 才,達到「學用合一」的能力。
能力1:具備數理基礎應用數學、科學及工程技術的能力。
  能力2:具備設計及執行機械工程實驗,以及分析與解釋數據的能力。
  能力3:運用電腦輔助工程技術執行機械工程實務、技術及技能的能力。
  能力4:具備機械設計與製造、機電工程與系統規劃整合的能力。
  能力5:具備創意設計與工程實作的能力。
  能力6:具備與他人有效溝通、協調與團隊合作之能力。
  能力7:應用現代知識平台,掌握產業脈動,全球環境的變遷,並培養終身學 習的態度與能力。
  能力8:具備理解與實踐專業倫理以及社會責任之能力。
HỆ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ MÁY TÍNH VÀ MÁY MÓC

MỤC TIÊU GIẢNG DẠY TRÊN KHOA


1. Đào tạo sinh viên trâu dồi có vốn kiến thức rộng, phù hợp mục tiêu yêu cầu ngành nghề.
2. Đào tạo huấn luyện toàn diện, chú trọng đạo đức nghề nghiệp, lẫn cả tài năng và phẩm chất đạo đức.
3. Đào tạo sinh viên với vốn kiến thức trọng tâm cả lý thuyết lẫn kỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo và thực hành của người kỹ thuật viên, đạt đến khả năng học và vận dụng thực tiễn.
Khả năng 1:có đủ năng lực về kỹ thuật công trình, khoa học, ứng dụng toán học cơ bản.
Khả năng 2:Có đủ năng lực về thiết kế, thực hành công trình máy móc và phân tích-giải thích số liệu.
Khả năng 3:khả năng ứng dụng máy tính phụ trợ công trình kỹ thuật, kỹ thuật và kỹ năng thực hành công trình máy móc.
Khả năng 4 : Có khả năng chế tạo và thiết kế máy móc, chỉnh hợp kế hoạch hệ thống và công trình cơ điện.
Khả năng 5:Có năng lực thiết kế sáng tạo và thực hiện công trình.
Khả năng 6:Có đủ khả năng giao tiếp hiệu quả với mọi người, phối hợp làm việc trong nhóm.
Khả năng 7 :Ứng dụng nền tảng kiến thức hiện đại, nắm rõ bối cảnh nghề nghiệp, những biến đổi môi trường toàn cầu, đồng thời bồi dưỡng năng lực và thái độ học tập.
Khả năng 8:Có khả năng lí giải, thực hiện luân lí chuyên ngành và trách nhiệm đối với xã hội.


BẢNG TÍN CHỈ NHẬP HỌC Bản cũ(106-2)
Niên giám năm học (nhập học 106-2) bản mới cập nhật năm 2020
GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRANG MẠNG KHOA/HỆ

電機工程系

電機工程系發展之專業領域


本系共分為「再生能源發電及節能技術」、「自動控制及遠端監控技術」、 「電機設計與驅動技術」、「消防與配線工程技術」
  四大主要發展重點技術,細分如下:
 一、【再生能源發電及節能技術】   太陽光電、風力發電、燃料電池等再生能源。   智慧電動車-電池能源管理、馬達驅動技術、車用電子、微晶片控制技術。
二、【自動控制及遠端監控技術】   機電整合、智慧機器人。   無線通訊與RFID技術。車輛追蹤、人員定位。
三、【電機設計與驅動技術】   先進變頻器技術。    高性能電源供應器、電能轉換器、馬達。
四、【消防與配線工程技術】   大樓室內配線、水電工程。   消防工程。


HỆ CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN CỦA HỆ CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN

Trên Khoa gồm có :

「Kỹ thuật tái tạo sản xuất và tiết kiệm năng lượng」、「Kỹ thuật điều khiển từ xa và tự động」、「Thiết kế cơ điện và kỹ thuật chuyển động」、「Kỹ thuật phối lắp dây điện và phòng cháy chữa cháy」.
Phát triển bốn kỹ thuật chính, chi tiết như bên dưới :1. 【Kỹ thuật tái tạo sản xuất và tiết kiệm năng lượng】  Tái sinh nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiên liệu pin.  Xe điện thông minh, quản lí nguồn năng lượng pin, kỹ thuật chuyển động Motor, nguồn điện xe chuyên dụng, kỹ thuật điều khiển Chip .
2. 【Kỹ thuật điều khiển từ xa và tự động】  Chỉnh hợp Cơ điện, Robot thông minh.  Truyền thông không dây và kỹ thuật RFID. Định vị theo dõi xe cộ.
3. 【Thiết kế cơ điện và kỹ thuật chuyển động】  Kỹ thuật máy biến tần tiên tiến.  Máy cung cấp nguồn điện năng công suất lớn, máy chuyển đổi điện năng, Motor.
4. 【Kỹ thuật công trình đấu lắp dây và phòng-chữa cháy】  Đấu lắp dây nội thất tòa lầu, công trình thủy điện.  Công trình phòng cháy chữa cháy.


BẢNG TÍN CHỈ NHẬP HỌC (106-2)
GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TRANG MẠNG KHOA/HỆ

企業管理系

一、 COACH制:

針對個人,安排個人培訓計畫:每位同學安排一位「教練」,協助學生找出職涯發展方向,並依此擬定學習目標和大學4年的學習計畫,

本系的發展特色如下:

(一) 電子商務暨經營管理菁英班: 為培養同學具備可從事電子化廣告、傳播、行銷與經營管理相關工作之 專業能力,除了由教練規劃修讀相關之進階專業科目外,並依其職涯規畫,參與本系創業基地委託案之執行,以強化學生之實務能力。以因應快速多變的商業模 式與新的消費型態。

(二) 國際菁英班:

除了上述電子商務暨經營管理菁英班之外,本系為因應全球化趨勢及企 業對國際管理人才之需求,也安排由「教練」針對具備英語能力學生職涯發展之所需,規劃其修讀全英文授課之進階專業科目,培育學生能夠兼具英語能力與管理知識之專長,提升學生進入跨國企業的就業競爭力。

二、電商創業實戰

企管系、所成立的行銷與管理公司共設置五個電子商業平台,由導師帶領班上學生與企業合作,協助業務發展,除訓練學生對商業模式的實務運作以及企業的經營管理實務外,並提供其賺取助學金的機會。同時,每年六月對各企業單位舉辦經營管理競賽,選拔優秀的商業模式和經營團隊提升學生經營管理的實務經驗。

三、 提供學生各項實習和獎學金:

(一) 創業基地:利用電子商業平台,由老師帶領學生承接校外委託案的執行。 在執行過程中,除訓練專業能力外,亦可將所學之理論應用於實務,提升未 來之就業力。此外,除了可將委託案獲得的費用回饋至參與的學生外,未來成功的商業模式也可技術轉移成為新創公司。(二) 安排至企業實習:依學生之職涯發展,安排至相關企業實習,不僅能從工 作中學習實務技能,亦能獲得生活助學金之實質幫助。


HỆ QUẢN TRỊ KINH DOANH

一、 COACH:Sắp xếp kế hoạch huấn luyện đối với cá nhân: Mỗi sinh viên sắp xếp 1 vị “Giáo viên” , hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp,dựa theo mục tiêu và kế hoạch học tập 4 năm sinh viên vạch ra,
Dưới đây là những triển khai đặc sắc trên Khoa:(1) Thương mại điện tử và lớp quản trị kinh doanh ưu tú:Để đào tạo sinh viên có đủ năng lực chuyên môn làm những công việc liên quan như Quản trị kinh doanh, Marketing, truyển bá, quảng cáo điện tử,ngoài môn học chuyên ngành do Giáo viên đưa ra bắt buộc phải học, dựa theo kế hoạch nghề nghiệp cần phải tham gia các chuyên án nền tảng lập nghiệp trên Khoa nhằm nâng cao khả năng thực hành của sinh viên. Đáp ứng những biến đổi nhanh của mô hình kinh doanh và hình thái tiêu thụ mới.
(2) Lớp học ưu tú Quốc tế :Ngoài Lớp học ưu tú Hệ quản trị kinh doanh và thương mại điện tử ra, trên Khoa nhằm đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa và những yêu cầu đối với nhân tài quản lí quốc tế của doanh nghiệp, đối với sự cần thiết trong phát triển nghề nghiệp về trình độ tiếng Anh của sinh viên, sắp xếp kế hoạch học các khóa học chuyên ngành toàn bộ dạy học bằng ngôn ngữ Anh, huấn luyện cho sinh viên về năng lực tiếng Anh và kiến thức quản lí chuyên môn, nâng cao khả năng cạnh tranh việc làm của sinh viên ở các công ty nước ngoài.
二、Thực hành sáng tạo thương mại điện tửHệ quản trị kinh doanh, sáng lập bởi doanh nghiệp quản trị và marketing tổng cộng có 5 phương diện thương mại điện tử, do giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt hợp tác với xí nghiệp, hợp tác phát triển kinh doanh, ngoài huấn luyện sinh viên về hoạt động mô hình thương mại và thực hành quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp, còn cung cấp cơ hội nhận học bổng . Đồng thời, hàng năm vào tháng 6 các doanh nghiệp tổ chức thi đấu về quản trị kinh doanh, chọn ra Đội kinh doanh và mô hình thương mại ưu tú nâng cao kinh nghiệm quản lí kinh doanh của sinh viên.
三、 Cung cấp nhiều suất học bổng và thực tập cho sinh viên :(1) Nền tảng lập nghiệp : tận dụng phương diện thương mại điện tử, do giáo viên dẫn dắt sinh viên tiếp nhận thực hiện chuyên án ngoài trường ủy thác. Trong quá trình thực hiện, ngoài huấn luyện năng lực chuyên môn ra, còn có thể vận dụng những lí thuyết được học vào thực tiễn, nâng cao khả năng làm việc trong tương lai. Ngoài ra, ngoài chi phí nhận được từ chuyên án cho sinh viên, mô hình thương mại đạt thành công trong tương lai cũng có thể chuyển giao kỹ thuật trở thành một sáng tạo mới của công ty.
(2) Sắp xếp đến xí nghiệp thực tập : Dựa theo ngành nghề của sinh viên, tiến hành sắp xếp đến các xí nghiệp liên quan thực tập, thông qua quá trình làm việc không chỉ học hỏi kỹ năng, hơn nữa còn có thể nhận được chi phí phụ cấp sinh hoạt.


國際學生產學合作專班招生規劃內容

NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

專班教育目標(包括專班預期成效)

為長遠發展及建立企管系的特色,本系配合學校策略發展符合就業市場與學生 需求的教育模式。依據學生來源特性、產業特質、以及性向與興趣,課程規劃所 預期達到之學生就業能力,以應用面作區分,朝培養學生具有「責任心」、 「創新性」、「多職能力」等三項特質,以具備中小企業所需之基層管理能力, 達成企管本位課程之實用性為目 標。
本系每年根據政府經建計畫以及地方產業發展需求,並考慮商管產業未來發展趨勢與就業市場之需求,適時修正發展目標及執行策略,並結合系發展重點特色計畫、 考量產業需求及加入國際視野,以培育產業界所需之系科人才,以因應社會變遷及產業 用人要求、未來趨勢、知識發展、技術進步的相關程度;並配合本校中長程校務發展計畫 及學校特色,徵詢專業意見後循校內程序自行發展規劃並調整發展具前瞻性、實務性系科,期縮短人力供給與產業人力需求之差距,以符產業需求。
系教育目標之訂定,係秉持學校辦學理念與商管學院之使命、願景,與學校及商管學院 所擁有之資源條件相稱,依據學制發展獲得學校充份支持,得以配置所需之師資、空間與軟硬體設備。本系並善用校友資源,以提供額外資源條件,以確保教育目標可以順利達成。


MỤC TIÊU GIẢNG DẠY LỚP CHUYÊN BAN (BAO GỒM KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA LỚP CHUYÊN BAN):
Nhằm mục đích phát triển lâu dài và xây dựng nét đặc sắc của hệ quản trị kinh doanh, trên khoa phối hợp chiến lược phát triển của Nhà trường phù hợp với phương thức  giáo dục và nhu cầu công việc ngoài thị trường. Dựa theo đặc điểm lí lịch của sinh viên, tính chất ngành nghề, xu hướng và sự hứng thú, khả năng việc làm của sinh viên đạt như dự kiến kế hoạch khóa học, phân bổ phương diện tương tác ứng dụng, từ đó huấn luyện sinh viên theo hướng gồm 3 đặc trựng :“Tinh thần trách nhiệm”, “Tính sáng tạo”, “Khả năng đa chức” để có khả năng quản lí cơ bản theo nhu cầu của các xí nghiệp vừa và nhỏ, đạt được mục tiêu tính thực tiễn của khóa học quản trị kinh doanh này.
Mỗi năm trên khoa dựa theo kế hoạch xây dựng kinh tế của Chính Phủ và nhu cầu phát triển ngành nghề địa phương, xem xét nhu cầu thị trường ngành và xu hướng phát triển ngành quản trị kinh doanh trong tương lai, kịp thời điều chỉnh mục tiêu phát triển và thực hiện chiến lược, kết hợp kế hoạch phát triển trọng điểm, cân nhắc nhu cầu ngành và mở rộng tầm nhìn ra ngoài Quốc tế, đào tạo nhân tài ngành nghề, ứng phó với thay đổi xã hội và ngành nghề nhu cầu dùng người, xu hướng tương lai, phát triển kiến thức, trình độ tiến bộ công nghiệp liên quan; phối hợp kế hoạch phát triển dài hạn và những nét đặc sắc của trường, sau khi trưng cầu ý kiến của chuyên gia dựa theo trình tự nhà trường phát triển kế hoạch và điều chỉnh triển khai, tính thực tiễn ngành nghề, rút ngắn khoảng cách cung cấp nhu cầu nhân lực chuyên nghiệp,đáp ứng yêu cầu của ngành.
Trên Khoa thiết lập mục tiêu giảng dạy giữ vững nhiệm vụ và tầm nhìn Học Viện Quản trị kinh doanh và triết lí học tập của trường, được sự ủng hộ của nhà trường qua chế độ học, được sự phối hợp hỗ trợ của giáo viên, không gian và thiết bị phần cứng phần mềm. Trên Khoa tận dụng có hiệu quả tài nguyên của Cựu sinh viên trường ngoài việc cung cấp điều kiện cơ sở vật chất ra, còn đảm bảo có thể thuận lợi đạt được mục tiêu giảng dạy.


TRỞ VỀ